Historie

Je noc….  odraz bledého měsíce se chvěje na hladině řeky…. vítr ustal a ticho neruší ani šelest povadlého listí…. ale pojednou cosi roztříští obraz luny.…  příď pramice, mířící neúprosně za svým cílem…. na pramici temné postavy.… a za nimi výhrůžné obrysy mohutných strojů….. 
DARK CHARONS přicházejí ......      

Takhle nějak by to mohlo být. Ale nebylo. 
Motocyklový klub Dark Charons vznikl jako spousta dalších klubů – pro partu podobně smýšlejících nadšenců bylo příjemné se scházet, pořádat akce, vyjížďky, klábosit o motorkách a pomáhat si vzájemně při vylepšování a zkrášlování motorek.      

Všechno začalo v roce 2002, kdy se několik motorkářů z Chotěboře a okolí dalo dohromady a uspořádalo motosraz. Malý, bez velké propagace a s nevalným programem. Ale protože se akce setkala s příznivým ohlasem, nebránilo nic tomu, aby byla v následujícím roce větší a její program bohatší.  Popularita rostla, rostlo i sebevědomí zakladatelů a zákonitě došlo k tomu, co se ve větších komunitách stává – k názorovým rozdílům. Jejich výsledkem byl rozpad této party a vznik dvou nových motorkářských klubů. Jádro nynějších Dark Charons bylo součástí klubu, který pod názvem Motoparta pokračoval v tradici pořádání srazů v Chotěboři a který rostl a rozvíjel svoji činnost až do jara roku 2006.  Protože už organizaci srazu v roce 2004 provázela drobná nedorozumění, bylo jen otázkou času, kdy tato nedorozumění vyústí ve větší konflikt. K němu došlo v souvislosti se srazem v roce 2005 a definitivní tečku za existencí jinak fungujícího klubu udělaly Motočarodějnice v roce 2006. Motoparta jako taková k 30. dubnu toho roku zanikla. Osm ze třinácti členů se poté svobodně rozhodlo a založilo nový motocyklový klub. 

Současnost

Fungujeme, jako naše spřátelené kluby, se kterými se navštěvujeme na motoakcích. Pravidelně pořádáme letní sraz, který je v Uhelné Příbrami u Chotěboře. Dále pořádáme různé akce v klubovně v Bílku u Chotěboře. Momentálně má klub 10 členů. V budoucnu bychom tohle číslo rádi navýšili